Chiến lược Binarium 7 Nến

Chiến lược Binarium 7 Nến

Chiến lược Binarium 7 Nến Cả nhà giao dịch có kinh nghiệm và người mới đều thích giao dịch theo chiến lược 7 Candles binarium. Hệ thống này rất dễ học và nó không yêu cầu kiến ​​t...
Cách giao dịch với chỉ báo Momentum trên Binarium

Cách giao dịch với chỉ báo Momentum trên Binarium

Các chỉ báo cung cấp hỗ trợ cho các nhà giao dịch trong việc đưa ra quyết định về việc mở và đóng các vị thế. Có nhiều loại khác nhau của chúng. Bài viết này nói về chỉ báo Momentu...
Giao dịch Tin tức & Phân tích với Binarium

Giao dịch Tin tức & Phân tích với Binarium

Binarium Tin tức Giao dịch Giao dịch tin tức thuộc về các chiến lược cơ bản. Tuy nhiên, cũng không loại trừ phân tích kỹ thuật. Biểu đồ không phải lúc nào cũng hoạt động như dự đo...