Cách gửi tiền trong Olymp Trade

Cách gửi tiền trong Olymp Trade

Tôi có thể sử dụng phương thức thanh toán nào? Có một danh sách các phương thức thanh toán duy nhất có sẵn cho mọi quốc gia. Chúng có thể được nhóm lại thành: Thẻ...
Cách xác minh tài khoản trong ExpertOption

Cách xác minh tài khoản trong ExpertOption

Xác minh dữ liệu người dùng là một thủ tục bắt buộc theo các yêu cầu của chính sách KYC (Biết khách hàng của bạn) cũng như các quy tắc quốc tế về chống rửa tiền (Chống rửa tiền). Bằng cách cung cấp dịch vụ môi giới cho các nhà giao dịch của mình, chúng tôi có nghĩa vụ xác định người dùng và giám sát hoạt động tài chính. Các tiêu chí nhận dạng cơ bản trong hệ thống là xác minh danh tính, địa chỉ cư trú của khách hàng và xác nhận email.
Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Binarycent

Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ Binarycent

Trò chuyện trực tuyến Binarycent Một trong những cách thuận tiện nhất để liên hệ với nhà môi giới Binarycent là sử dụng trò chuyện trực tuyến với bộ phận hỗ trợ 24/7 cho phép bạn ...